Deponi er mulig

- Utredningene konkluderer med at deponi for farlig avfall i Raudsand er gjennomførbart, sier Harald Storvik, daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS.

– Rapportene viser at prosjektet er gjennomførbart, sier Harald Storvik, daglig leder for Bergmesteren Raudsand AS til Rbnett.

Torsdag kveld ble resultatene fra kkonsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse for mulig nasjonal avfallsdeponi for farlig avfall på Raudsand presentert i et folkemøte.

– Det er særlig vikitig at rapportene om bergkvalitet er entydig, og viser at fjellet er godt nok til de planlagte hallene, sier Storvik.

 

Les hele saken på rbnett.no

Det viktigste fra de siste dagene

Trist for nasjonen

Lette etter bjørn – fant gigantisk jordskred

More oil is needed


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments