Rubin er svært sjelden og en av de mest verdifulle edelsteinene. Rubin er et aluminiumoksid (Al2O3) med små spor av krom- og jernoksid som gir den den røde fargen. LNS opererer rubingruven på Grønland som nå har gjort en avtale om salg av rubiner for drøyt 60 millioner kroner i løpet av tre år. Foto: Frode Nilssen

Gruven offesiellt åpnet

I dag ble LNS' rubingruve på Grønland offesiellt åpnet.

Statsminister Kim Kielsen stod for åpningen.

Gruven har allerede vært i drift i noen måneder, og rundt 40 stykker jobber nå i gruven.

Les hele saken på bygg.no

Det viktigste fra de siste dagene

Rystende og undergravende

The winner is: Cara

Verdalsraset


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments