Høyesterett behandler steinhard sak

Da Hustadkalk begynte å selge eklogitt, mente grunneierne i Visnes sameie de hadde krav på et vederlag.

Striden mellom Hustadkalk og grunneiere i Eide blir behandlet i Høyesterett. Striden handler om det er grunneieren eller utvinneren av kalk- og marmor-forekomster som har rett til bergarten eklogitt. I fjor høst tapte Visnes Sameie millionsøksmålet. Nå åpner ankeutvalget for en delvis behandling i Høyesterett, melder NRK.

Les mer om bakgrunnen for striden på Tidens Krav

 

Det viktigste fra de siste dagene

Fra globalt til nasjonalt perspektiv

Jakten på gass (og olje?)

Overbevist om flere funn


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments