Høyesterett behandler steinhard sak

Da Hustadkalk begynte å selge eklogitt, mente grunneierne i Visnes sameie de hadde krav på et vederlag.

Striden mellom Hustadkalk og grunneiere i Eide blir behandlet i Høyesterett. Striden handler om det er grunneieren eller utvinneren av kalk- og marmor-forekomster som har rett til bergarten eklogitt. I fjor høst tapte Visnes Sameie millionsøksmålet. Nå åpner ankeutvalget for en delvis behandling i Høyesterett, melder NRK.

Les mer om bakgrunnen for striden på Tidens Krav

 

Det viktigste fra de siste dagene

Sjødeponi bedre enn landdeponi

«Helvete er løs»

Hvor er NGU?


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments