Nasjonalmuseets fasade mot fjorden. I bakgrunnen ser vi Vestbanen. Foto: Halfdan Carstens

Langt framskredne fasader

Nasjonalmuseets nye praktbygg ved Vestbanen i Oslo begynner å ta form.

Bygget skal som kjent prydes med skifer fra Oppdal, og nå er to av de fire veggene ferdig oppsatt.  De to andre venter for tur til høsten.

Mange vil huske at Oppdalskifer ble valgt som et av mange alternativer til å kle fasaden på den store bygningen, og til slutt var det Oppdal Sten som fikk kontrakten på leveransen av 22 000 kvadratmeter skifer (GEO 07/2015: «Lav pris og fin stein»).

I stedet for å polere steinen, har den blitt «vannblåst» med høyt trykk for å få den ru, litt som sandpapir, ikke glatt («Trykkspylt fasadestein»).

Det viktigste fra de siste dagene

“Jeg kommer til å lenke meg”

Mindre forskning – Mer kartlegging

Frykter kraftig jordskjelv


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments