Modererer synet på gruvedrift

AP's presidentkandidat Ronny Wilhelmsen åpner for å gå imot gruvedrift dersom han blir valgt som sametingspresident.

Wilhelmsen er APs presidentkandidat til sametinget og har vært en sterk og bestemt tilhenger av Nussirs planlagte kobbergruve i Repparfjorden.

– Hvis det er nødvendig og prosedyrer ikke er fulgt, blir vi nødt å gå imot gruvedriften, sier Wilhelmsen til NRK.

Wilhelmsen legger til at det er oppnådd enighet om at i mineralsaker så skal man forholde seg til folkeretten og ILO-kommisjon 169 som blant annet går ut på å verne om samiske interesser.

– Jeg ønsker dialog og at de tingene ovenfor skal være i orden, det har ikke kommet godt nok fram i media tidligere, forteller Wilhelmsen.

Førstekandidat for NSR Silje Karine Muotka reagerer på utspillet til Wilhelmsen. – Jeg forventer at Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat klarner sitt personlige syn på saken og følger det fremover, sier Silje Karine Muotka.

Wilhelmsen svarer på kritikken fra Muotka og forteller at i denne saken så har regjeringen overlatt til tiltakshaver Nussir og rettighetshaver i dette tilfellet reindriften, om å forhandle frem en avtale. Dette mener Ap strider mot folkeretten, og gjør at de ikke kan støtte saken før tingene er ordnet opp i.

– Så sånn som saken står nå kan vi ikke støtte saken, forteller Wilhelmsen videre.

Les hele saken på nrk.no

Det viktigste fra de siste dagene

Haatvedt leaves Aker BP

Brevik konsekvensutredes

SeaBird acquires new vessel


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments