Steinen som vil pryde Nasjonalmuseet har varemerkebetegnelsen Oppdal Mørk Golan og hentes fra et brudd i Drivdalen sør for Oppdal. Her ser vi hvordan fasaden på Nasjonalmuseet vil ta seg ut når denne steine blir trykkspylt og får en ru overflate. I bakgrunnen skimter vi gamle Vestbanen som vil være nærmeste nabo til museet. Foto: Halfdan Carstens

Stiller ? ved skiferkvaliteten

Minera Skifer mener fasadesteinen til Nasjonaluseet ikke er som beskrevet i anbudskonkurransen.

Anbudsrunden var basert på teknisk beskrivelse og prøver, hvor Minera kom dårligst ut på pris. Tyske Hoffman vant konkurransen sammen med underleverandør Oppdal Sten.

– Vi er av den oppfatning at beskrivelsen og prøvene viste et produkt som ville være meget kostnadskrevende å produsere. Dette resulterte da også i at vårt tilbud lå betydelig høyere enn øvrige tilbydere. Minera Skifer AS ble av den grunn ikke valgt, skriver Arnstein Sæteren, daglig leder i Minera i et brev til Statsbygg.

Minera Skifer mener at skiferen som er benyttet i “mock-up”-veggen på Vestbanen ikke korresponderer med spesifikasjonen og prøvene som lå til grunn for anbudsinnbydelsen.

 

Les hele saken på bygg.no

 

Det viktigste fra de siste dagene

Jakten på gass (og olje?)

Overbevist om flere funn

The m(b)illion dollar question


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments