Steinen som vil pryde Nasjonalmuseet har varemerkebetegnelsen Oppdal Mørk Golan og hentes fra et brudd i Drivdalen sør for Oppdal. Her ser vi hvordan fasaden på Nasjonalmuseet vil ta seg ut når denne steine blir trykkspylt og får en ru overflate. I bakgrunnen skimter vi gamle Vestbanen som vil være nærmeste nabo til museet. Foto: Halfdan Carstens

Stiller ? ved skiferkvaliteten

Minera Skifer mener fasadesteinen til Nasjonaluseet ikke er som beskrevet i anbudskonkurransen.

Anbudsrunden var basert på teknisk beskrivelse og prøver, hvor Minera kom dårligst ut på pris. Tyske Hoffman vant konkurransen sammen med underleverandør Oppdal Sten.

– Vi er av den oppfatning at beskrivelsen og prøvene viste et produkt som ville være meget kostnadskrevende å produsere. Dette resulterte da også i at vårt tilbud lå betydelig høyere enn øvrige tilbydere. Minera Skifer AS ble av den grunn ikke valgt, skriver Arnstein Sæteren, daglig leder i Minera i et brev til Statsbygg.

Minera Skifer mener at skiferen som er benyttet i “mock-up”-veggen på Vestbanen ikke korresponderer med spesifikasjonen og prøvene som lå til grunn for anbudsinnbydelsen.

 

Les hele saken på bygg.no

 

Det viktigste fra de siste dagene

Gruveingeniør & Geolog/Gruvegeolog

Bergmannstaven til Roar Sandøy

Seismikk-leveranse til Rogfast


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments