Titania driver på en av verdens største titanråstoff-forekomster. Malmen opptrer som intrusiver i et anortosittbelte som strekker seg fra Brusand på Jæren til Hidra utenfor Flekkefjord. Dagbruddet dekker i dag et areal på ca. tre km2 og har en høydeforskjell fra bruddkant til bunnivå på 300 meter. Her ser vi fra sørøst i retning administrasjonsbygningen. Foto: Halfdan Carstens

Titania leter etter Utviklingsingeniør

Titania AS søker ingeniør til utviklingsavdelingen med tiltredelse snarest mulig.

Det viktigste fra de siste dagene

“Jeg kommer til å lenke meg”

Mindre forskning – Mer kartlegging

Frykter kraftig jordskjelv


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments