Vil sikre verdier på Fensfeltet

Telemark fylkeskommune vil sikre at verdiskapning og økonomiske ringvirkninger holdes lokalt.

Telemark fylkeskommune vil sikre eventuelle verdiar på Fensfeltet i Nome, slik at verdiskapinga og de økonomiske ringvirkningene skjer lokalt. Fylkeskommunen har hatt kontakt med Direktoratet for mineralforvalting for å drøfte hvilke avtaler fylkeskommunen kan inngå med kommersielle aktører.

Saken er hentet fra NRK.

Det viktigste fra de siste dagene

Satser på nytt

Smelter bort

Dobler oljereservene


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments