Geofagstudenter vil på ekskursjon!

Geofagstudenter vil på ekskursjon!

Har troen på olja

Har troen på olja