Istransporten viktig for isdekke i Arktis

Istransporten ut av Arktis var avgjørende for fjorårets rekordlille sjøisdekke. Bidraget fra varmetransport i havet var derimot beskjedent. Dette viser en fersk studie som nå publiseres i Geophysical Research Letters, skriver Universitetet i Bergen.


Lars H. Smedsrud1, Asgeir Sorteberg1 og Kjell Kloster

Isforsker Lars H. Smedsrud ved Bjerknessenteret for klimaforskning og medforfattere sier de var overrasket over mengden tjukk flerårsis som har blitt transportert ut av Arktis gjennom Framstredet mellom Svalbard og Grønland. I artikkelen konkluderer forskerne med at istransporten påvirker sjøisen mer enn den anslåtte økningen i varmt vann som blir fraktet nordover med Golfsrømmen. Satellittmålinger viser at istransporten har økt gradvis siste 4 år, med hele 37 % økning siden i fjor. Varmetransporten i atmosfæren har derimot holdt seg stabil siden 1990, og kan derfor ikke forklare den akselererende issmeltingen de siste årene.

- Den høye is-transporten ut av Arktis har sammen med transporten av varmt vann inn i Arktis økt muligheten for at vi kan få like lite is de neste somrene som fjorårets bunnrekord, men understreker Smedsrud, blir is-transporten mer normal i kommende smeltesesonger kan sjøisen i Arktis igjen vokse. Istransporten drives av vinden over, og strømmen under isen, men er også avhengig av isens egenskaper. Satellittbilder tyder på at årets isdekke i Arktis, som når sitt minimum i midten av denne måneden, kan tangere fjorårets rekord. Smedsrud tror likevel ikke vi kommer til å få helt isfrie somre de nærmeste årene, slik enkelte forskere har spådd.

- Selv om det er lite sannsynlig at isen igjen vil bli så tjukk som på 1950-tallet, kan den øke til omkring 2 meter i årene som kommer hvis vindforholdene ligger til rette for dette, sier Smedsrud. På lengre sikt er det likevel økningen i drivhusgasser som vil bli avgjørende for isens framtid. I følge denne studien vil Arktis være 95 % åpent vann om sommeren i 2050 dersom økningen av drivhusgasser i atmosfæren fortsetter som nå. Det er derfor ingen grunn til å avlyse den globale oppvarmingen selv om vi skulle oppleve noen år med mer sjøis enn nå.

Kontaktperson: Lars H. Smedsrud, tlf. 924 88 449, e-post: larsh@gfi.uib.no

Artikkel det refereres til: Lars H. Smedsrud1, Asgeir Sorteberg1 og Kjell Kloster2 (2008), Recent and future changes of the Arctic sea-ice cover. Geophysical Research Letters (In press).

Oppdatert: 17.10.2011 20:09
av Ingvild Carstens


Annonse

Annonse
tullowlogo_banner.gif

Annonse
svenska_geo_annonse_24.jpg

Geo365 på Twitter

Geo365 på Facebook

Fjellkjeden på Facebook

Geoforskning på Facebook


Tips en venn

Tips en venn om denne saken:

Søk i GEO365

Sponsor geofunn
bgas.jpg

geofunn.no
geofunn_kol2.jpg

Geojobb


Gaveabonnement på GEO
gaveab.jpg