To verdige vinnere

Kun to lag deltok. Begge gjorde en så god jobb, hver på sitt vis, at de ble hedret med bestemannspremien. Innsatsen lover godt fro fremtidens Geologiens Dag-arrangementer.


bergensstudentene.jpg
Bergensstudentene tok 1. plassen i Geologiens Dag-konkurransen.

Norsk Geologisk Forening (NGF) mottok to bidrag til studentkonkurransen ”Skattejakt”. Studentlagene ved Universitetet i Bergen, Mjøllnir, og NTNU i Trondheim, Tegn tre stein, var som vi skjønner de to eneste deltakerne i konkurransen som Norsk Geologisk Forening hadde utlyst.

Hensikten med konkurransen var å engasjere geologistudenter til årets Geologiens Dag-arrangement. Arrangementet trenger fornyelse, og dette kan være en riktig vei å gå.

Lokalavdelingene hadde fått ansvaret med å sende inn god dokumentasjon av arrangementene med beskrivelser gjennom tekst og bilder. Styret i foreningen brukte disse som grunnlag for sin avgjørelse i sitt ”jurymøte”.

Styrets vurdering er at begge lag hadde lagt ned et stort arbeid og fått i stand arrangementer med høy kvalitet og relevans på kort tid. Begge arrangementene svarte godt på de oppsatte konkurransereglene som bl.a. vektla at arrangementet skulle være kreativt, engasjere mange og formidle geofaget på spennende og nye måter.

Begge studentlagene utviste stor entusiasme og kreativitet i måten de hadde lagt opp arrangementene, og det var tydelig at studentene bidro til at økt aktivitet og engasjement blant store og små som besøkte Geologiens Dag.

Styret berømmer bergensstudentene for god markedsføring, for måten de ulike postene inspirerte mange og den store spennvidden i programmet.

Studentlaget fra NTNU berømmes for å ha en aktivitet med lokal tilknytning som skapte nysgjerrighet og kreativitet samt opptok mange.

Styret har derfor besluttet at studentlagene fra de to institusjonene skal dele prisen for beste studentarrangement under Geologiens Dag 2011. Styret sier at dette lover svært godt når det gjelder å formidle geofaget på spennende måter blant våre fremtidige geovitere.

Styret vedtok samtidig at premien for inneværende år skulle økes til 15 000 NOK, slik at hvert lag vil motta 7500 NOK hver.

- Vi har her to meget verdige vinnere, konkluderte Gunn Mangerud, president i Norsk Geologisk Forening.

NGFs styre gratulerer studentlagene Mjøllnir ved Universitetet i Bergen og trøndergjengen Tegn Tre Stein ved NTNU i Trondheim, og regner med at studentene i Oslo, Stavanger, Sogndal, Tromsø og Longyearbyen kaster seg med i konkurransen neste år. Det står tross alt om studentmiljøenes ære!


trondheimsstudenter616.jpg
Trondheimsstudentene tok 1. plassen i Geologiens Dag-konkurransen.
Abonner på GEO Artikkelen er fra GEO 08 - 2011

Tips en venn..

om denne artikkelenOppdatert: 05.12.2011 00:07
av geoaktuelt


Annonse

Annonse
tullowlogo_banner.gif

Annonse
svenska_geo_annonse_24.jpg

Geo365 på Twitter

Geo365 på Facebook

Fjellkjeden på Facebook

Geoforskning på Facebook


Tips en venn

Tips en venn om denne saken:

Søk i GEO365

Sponsor geofunn
bgas.jpg

geofunn.no
geofunn_kol2.jpg

Geojobb