Kirkegården i Longyearbyeb Foto: By Dagny via Wikimedia Commons

Vil flytte kirkegård

På grunn av skredfare kan kirkegården i Longyearbyen bli flyttet. – Må gjøres med verdighet og fornuft, sier sognepresten.

I oktober i fjor gikk det et lite jordskred like ved kirkegården, og derfor ønsker Svalbard kirke å etablere en ny kirkegård et annet sted i Longyearbyen.

– Kirkegården ligger i et rasutsatt område både sommer og vinter, og noe må gjøres, sier sogneprest i Svalbard Kirke, Leif Magne Helgesen.

Kirkegården ble etablert i 1917, og kirkegården er fortsatt i bruk. Men på grunn av skredfaren er det vanskelig å etablere nye graver.

Går alt etter planen, er etablering av ny kirkegård og flytting av gamle gravsteder i Longyearbyen realisert iløpet av to år, håper sogneprest Leif Magne Helgesen.

Les hele saken på nrk.no

 

Det viktigste fra de siste dagene

Gruveingeniør & Geolog/Gruvegeolog

Bergmannstaven til Roar Sandøy

Seismikk-leveranse til Rogfast


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments