Geokalender 2017

Ett av Norges fortrinn for å bygge en sunn økonomi er et stort mangfold av geologiske ressurser.

Vi har rikelige med grunnvann, store mengder med metaller, mineraler og stein for eget forbruk så vel som eksport, samt olje og gass som gir betydelig eksportinntekter.

Den industrielle produksjonen av metaller begynte på 1600-tallet, og gjennom de neste drøyt 300 årene har mineralindustrien med sine malm, byggeråstoffer,  industrimineraler og naturstein spilt en betydelig rolle i byggingen av landet og for arbeidsplasser i distriktene.

På 1900-tallet tok vi vannkraften i bruk i industriell skala. Det ene vassdraget etter det andre ble bygget ut, og el-kraften gikk blant annet med til smelteverk, såkalt “kraftkrevende industri”.

Oljealderen begynte å skyte fart på 1970-tallet etter at Ekofisk-feltet ble funnet 25.oktober 1969. Eksporten har vært betydelig, og rundt år 2000 var Norge verdens tredje største eksportør av olje.

Våre geologiske ressurser vil også kunne spille en rolle i utviklingen av “ny energi”. Da er det igjen metallene i den norske berggrunnen somkan utnyttes i for eksempel batterier, solceller og vindmøller.

Til slutt må vi også ta med at det geologiske landskapet er en ressurs fordi det er mye på grunn av fjordene, fjellene og isbreene at utenlandske turister valfarter til landet vårt.