Faglærer i bergtekniske fag

Fagskolen i Kirkenes for anlegg og bergverk ligger i Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark. Fagskolen startet høsten 2015 å å utdanne fagskoleingeniører. Undervisningen er samlingsbasert, der to års studie tas over 3 år med 6 samlinger per år. Fagskolen er 100 % eid av Finnmark Fylkeskommune og er nært knyttet til Kirkenes videregående skole og spesielt Anleggsavdelingen i Bjørnevatn.

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World School. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no

Ledig stilling som faglærer i bergtekniske fag ved Fagskolen i Kirkenes

Vi søker faglærer i fast 100 % stilling til Fagskolen i Kirkenes med tiltredelse 01.08.2017.

Job assignments

Undervisningsoppgavene er på fagskolen og er innen fagene geologi, mineralutvinning, gruvedrift, bergmekanikk/brytning, ventilasjon/vannlensing og oppredning/foredling. Også andre fag kan være aktuelle.

Den som tilsettes må påregne og delta i arbeidet med å planlegge og å utvikle videre drift av skolen, delta i prosjektarbeid, ha kontakt med relevant næringsliv for å holde seg oppdatert og å kunne delta i markedsføring av Fagskolen.

Stillingen kan være mulig å kombinere med undervisning på videregående nivå på Anleggsavdelingen i Bjørnevatn.

Qualifications

 • Yrkesteoretisk utdanning på ingeniørnivå eller tilsvarende. Søkere med relevant praksis etter endt utdanning vil bli foretrukket. Det er en fordel om søker har godkjent undervisningskompetanse for videregående skole.

Videre ønsker vi søkere som har:

 • God evne til klasseledelse
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper

 • Vi søker en engasjert, motivert og faglig dyktig faglærer som sammen med kompetente medarbeidere vil videreutvikle vårt utdanningstilbud.
 • Ved tilsetting vil det i tillegg til utdanning og erfaring, legges vekt på personlige egenskaper som pålitelighet, lojalitet samt vilje og evne til å utvikle skolen i et lærende fellesskap.

Andre opplysninger

Skolen og skolemiljøet er tuftet på en pedagogisk plattform med et verdigrunnlag der eleven er i sentrum og alle ansatte, uansett stilling, sammen skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til det samfunnsoppdraget vi har.

Søknadene gjelder fram til 1. september for ledige stillinger ved skolen. Søkerne må regne med å bli kalt inn til intervju og vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju. Søkere med undervisningskompetanse i flere fag foretrekkes

Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

Vi tilbyr

 • Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire.

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem.  Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Kirkenes videregående skole på tlf. 78 96 33 00.

Søknadsfrist 03.05.2017

Kontaktperson

 • Øystein Hansen, rektor, tlf. 78 96 33 12 / 410 26 991 eller e-post: oystein.hansen@ffk.no
 • Trond Dahlberg, fagansvarlig, tlf. 78 96 35 40 / 995 80 654 eller e-post: trond.dahlberg@ffk.no

Om arbeidsgiveren

Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du blir også engasjert i alt Finnmark kan tilby på fritida. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig. Tjenestene du trenger er ofte nært hjem og jobb – tidsklemma merker vi ikke så mye til. På www.finnmark.no finner du mer ut om kommunikasjonstilbud, nedskriving av studielån, våre naboland Finland og Russland, og om samisk kultur. Velkommen til Finnmark!

Contact