Gruveingeniør & Geolog/Gruvegeolog

Rana Gruber er et datterselskap av Leonard Nilsen Eiendom (LNSE AS). Rana Gruber konsern består av Rana Gruber AS, Rana Gruber Mineral AS, Greenland Ruby og Skaland Graphite. I Rana Grubers gruve på Ørtfjell/Storforshei produseres ca. 5 mill tonn jernmalm per år som transporteres med tog til oppredningsverket i Gullsmedvik. Der foredles råmalmen til hematitt- og magnetittkonsentrat. Ved hovedsetet i Mo i Rana er vi i dag om lag 250 ansatte, fordelt på våre lokasjoner på Storforshei og i Gullsmedvik.

2 LEDIGE STILLINGER VED VÅR PLANLEGGINGSAVDELING – GRUVEINGENIØR OG GEOLOG/GRUVEGEOLOG

Planleggingsavdelingen består i dag av 8 ansatte, der erfaring og høyt kompetansenivå gjør oss til et av de sterkeste fagligmiljøet på gruveplanlegging i Norge. Avdelingen er svært operativ, og i tillegg til egen gruveplanlegging tar vi imot besøkende, bistår og deltar i gruver og prosjekter i konsernet der gruveplanleggings- og geologikompetanse behøves. Dette gjelder i særlig grad for vår rubingruve på Grønland, som følges tett opp av planleggingsavdelingen.

Vi søker nå etter 2 dyktige og allsidige medarbeidere; en gruveingeniør og en ressurs-/gruvegeolog, for snarlig tiltredelse.  

Gruveingeniøren skal planlegge og følge opp nye og eksiterende gruver i selskapet.  Arbeidsoppgavene vil i stor grad være tilknyttet vår underjordsaktivitet:

 • Gruveplanlegging
 • Brytningsmetoder og gruvedesign
 • Optimalisering av malmtransport og malmflyt (fra strosse til knuser), valg av utstyr
 • Planlegging av gruveinfrastruktur, bl. a. ventilasjon og vann

Gruve-/ressursgeolog skal kartlegge, overvåke og modellere selskapets malmressurser:

 • Geologisk kartlegging, prøvetaking og analyser
 • Logging av borekjerner
 • Datainnsamling, bearbeiding og tolking
 • Malmmodellering, Blokkmodellering
 • Dagbruddsplanlegging

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, på hovedfags- eller mastergradsnivå innen henholdsvis gruve- og bergverksdrift, og geologi.
 • Erfaring fra bergverksindustrien kombinert med geologisk kompetanse er ønskelig og blir vektlagt. Nyutdannete oppfordres også til å søke stillingen.
 • Gode datakunnskaper og erfaring med digitale gruveplanleggings- / modelleringsverktøy.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. Merk at arbeidsspråket i bedriften er norsk (ev. skandinavisk), og av sikkerhetshensyn må våre ansatte beherske språket flytende.
 • Førerkort klasse B kreves

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, initiativrik og produktiv med høy drivkraft og levering
 • Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta ansvar og å arbeide selvstendig
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass i et solid konsern med lange tradisjoner
 • Utfordrende stilling
 • Uformelt, kollegialt og sosialt miljø
 • Subsidierte kantiner, trimrom og badstufasiliteter
 • Ordnede arbeidsforhold i IA bedrift
 • Lønn etter avtale

Arbeidssted:

Arbeidssted er Mo i Rana men en del reisevirksomhet til støtte for våre datterselskap i Nord-Norge må påregnes, og særlig for geologstillingen vil dette også gjelde til Grønland. For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Alexander Kühn, mobil: 468 07 165, epost alexander.kuhn@ranagruber.no

Søknad med CV og referanser sendes pr. epost til personalsjef Anita Mikalsen, mobil 930 13 689, epost anita.mikalsen@ranagruber.no. Søknaden merkes aktuell stilling.

Contact

Rana Gruber
Alexander Kühn
alexander.kuhn@ranagruber.no
+47 468 07 165
http://www.ranagruber.no/index.php?id=2