Prosjektleder

Etablering og gjennomføring av stort industriprosjekt

Prosjektleder søkes til prosjektutvikling og gjennomføring i Engebøfjellet.

Engebøfjellet er en 300 meter åsrygg som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal kommune i Sogn og fjordane. Engebøfjellet inneholder en stor eklogittforekomst som består av ca 400 millioner tonn malm med rikt innhold av titanmineralet rutil og industrimineralet granat.

Nordic Mining har utvinningsrettigheter, godkjent reguleringsplan og utslippstillatelse for utvikling og utvinning av forekomsten. Vi søker nå en prosjektleder som skal lede arbeidet med å realisere prosjektet gjennom konkretisering av eksisterende planer for etablering av produksjonsfasiliteter og infrastruktur.

Qualifications

Vi søker kandidater med bakgrunn fra prosjektledelse innen større industrivirksomheter og erfaring fra etablering  og gjennomføring av  store prosjekt. Relevante kandidater må i tillegg  ha erfaring fra forhandlinger,  innkjøp og kontraktsoppfølging. Bakgrunn fra bergverksindustrien eller relatert virksomhet vil være en fordel, men ikke et krav. Markeds- og forretningsforståelse i kombinasjon med økonomikunnskap vil bli vektlagt. Videre bør kandidater ha god samfunnsinnsikt, da Nordic Mining har en betydningsfull rolle som samfunnsaktør i det videre utviklingsarbeidet.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i en utviklingsfase hvor en får være med å etablere prosjektet og bygge en langsiktig hjørnesteinsbedrift fra grunnen av.

Arbeidssted vil i utgangspunktet være Oslo, men noe reising til Naustdal og internasjonalt må påregnes.

Om selskapet

Nordic Mining er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining driver omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Tillatelser er gitt av norske myndigheter, og en forstudie ble gjennomført i oktober 2017. Nordic Minings assosierte selskap Keliber Oy i Finland holder på å gjennomføre endelig mulighetsstudie og forbereder utvinning av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Nordic Mining har også undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Nordic Mining undersøker også muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster. Les mer på www.nordicmining.com

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker «NOM».

Nærmere informasjon om selskapet og stillingen får du ved å henvende deg til CEO Ivar S. Fossum tlf. 93096850 eller Mercuri Urval v/Gro Reinertsen tlf 975 59 058 eller Ole Petter Bratteberg tlf 975 59 036. Søk på stillingen snarest og senest innen 30. januar. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Contact