Utviklingssjef

Titania AS, Hauge i Dalane i Rogaland, bryter årlig om lag ti mill. tonn malm og sidebergarter. Av dette produseres titanråstoffer til den europeiske pigmentindustrien. Titania AS er en av landets største gruveoperasjoner og blant verdens største titangruver. Malmforekomsten har tilstrekkelige ressurser for flere generasjoners drift. Bedriften har ca. 250 ansatte og er eid av Kronos Worldwide, som er en ledende produsent av titandioksid med produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Belgia, USA og Kanada.

Titania AS søker ny leder for utviklingsavdelingen med tiltredelse snarest mulig.

 

 

Job assignments

Utviklingssjefens arbeid er særlig rettet inn mot forbedringer av eksisterende verdiskapningskjede fra malm, gjennom oppredningsprosessen og fram til ferdig salgsprodukt. Bedriften har de siste årene arbeidet strategisk med etablering av nye forretningsområder, og også dette vil utgjøre en viktig del av stillingsinnholdet. Samarbeid med universiteter og offentlige støtteorganer som NFR, IN og ENOVA er en forutsetning for bedriftens FoU-prosjekter. Stillingen innebærer også personalledelse med resultat- og kostnadsoppfølging i egen avdeling.

 

Qualifications

Vi søker etter en kandidat med relevant teknisk bakgrunn og erfaring fra mineralprosessteknologisk utviklingsarbeid. Det er ønskelig med mastergrad innen kjemi, geologi, metallurgi. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk forventes.

Utviklingssjefen rapporterer til adm. direktør og inngår i bedriftens ledergruppe.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til adm. direktør Dag Larsen, tlf. 913 81 261, eller personalsjef Finn Nesvold, tlf 481 25 075.

Søknad med CV sendes i e-post til titania@kronosww.com innen 15. februar 2017.

Contact