3 viktige spørsmål

Matematikkprofessor går god for lagring i undergrunnen. Det er absolutt ingen geologisk grunn til å tvile på CO2-lagring som industrielt konsept.

– Når det gjelder lagring av CO2 i geologiske media er det tre viktige spørsmål vi må forholde oss til, sier professor Jan Nordbotten ved Universitetet i Bergen

På Teknas CCS-konferanse i januar holdt han foredrag med tittelen «Er geologisk CO2-lagring et løst problem?»  og de 3 spørsmålene han stilte var 1) Finnes det nok volum i verdens sedimentbassenger til å ta imot så mye som vi må lagre, 2) Er lagring sikkert, og 3) Kan CO2-lagring skje hurtig nok.

Svaret hans var et rungende JA på alle spørsmålene. Det finnes ikke – slik vi forstår ham – rom for tvil.

Nordbottens innfallsvinkel er som matematiker. Han forholdte seg derfor ikke til lange geologiske utredninger med et ukjent antall usikkerheter og tilhørende spekulasjoner. I stedet ser han på tall og statistikk som andre har presentert og han selv har funnet fram til. Og tar i bruk sunn fornuft.

For å illustrere påstått usikkerhet som forkastningsaktivitet skaper, brukte han en svamp full av vann som eksempel. Hvis du river denne i to biter, vil vannet forbli der, i alle fall det aller meste. Det er ikke nødvendig med tunge numeriske modelleringer som kverner tall i dagevis for å forstå dette, var beskjeden hans.

Svaret på det 3. spørsmålet begrunnet han ikke i foredraget. Til GEO sier han at det er fullt teknisk mulig å bygge den nødvendige infrastruktur på kort tid. Vel og merke hvis markedet vil.

– Se på utviklingen av skifergassproduksjonen i USA. Den viser at det kan bores brønner på rekordtid og samtidig velte om en hel industri.

Jan Nordbotten er derfor ikke det minste i tvil om at lagring av CO2 er fullt mulig i stor skala. Om viljen er der er en helt annen sak.

Jan Nordbotten oppsummerte med følgende punkter

  • CO2-lagring som industrielt konsept er veletablert både som komponent av CCS og EOR.
  • Akademisk forskning har besvart prinsipielle problemstillinger knyttet til kapasitet og sikkerhet.
  • Alle geologiske formasjoner er unike – det er derfor begrenset hva som kan sies på generelt grunnlag.
  • De mest spennende og relevante forskningsutfordringene oppstår knyttet til reelle case studies.

 

 

Det viktigste fra de siste dagene

Oil and Gas are Here to Stay

Faroe with technical discovery

Found up to 50MMboe


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments