Kartografi: NPD

Tørt i jura sandsteiner

Statoil har boret en tørr brønn like ved Gina Krog-feltet i Nordsjøen.

Statoil Petroleum  har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-14 S.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) og utføre omfattende datainnsamling dersom funn.

Brønnen påtraff om lag 15 meter med sandstein i Huginformasjonen med moderat til dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret på vegne av Gina Krog Unit i utvinningstillatelse 029 C like nord for Gina Krog-feltet i midtre del av Nordsjøen, om lag 250 kilometer vest for Stavanger.

Gina Krog er et olje- og gassfelt som ligger 30 kilometer nordvest for Sleipner A-innretningen i Nordsjøen. Feltet ble påvist i 1978. Utbyggingsløsningen er en ny stålplattform og et lagerskip for olje. En oppjekkbar rigg brukes til boring. De opprinnelige utvinnbare reservene utgjør 218 millioner fat o.e.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 029 C. Tillatelsen ble tildelt 17.10.2012 etter fradeling fra utvinningstillatelse 029.

Oljedirektoratets pressemelding.

 

Det viktigste fra de siste dagene

Satser på nytt

Smelter bort

Dobler oljereservene


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments