Kartografi: NPD

Tørt i jura sandsteiner

Statoil har boret en tørr brønn like ved Gina Krog-feltet i Nordsjøen.

Statoil Petroleum  har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-14 S.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) og utføre omfattende datainnsamling dersom funn.

Brønnen påtraff om lag 15 meter med sandstein i Huginformasjonen med moderat til dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret på vegne av Gina Krog Unit i utvinningstillatelse 029 C like nord for Gina Krog-feltet i midtre del av Nordsjøen, om lag 250 kilometer vest for Stavanger.

Gina Krog er et olje- og gassfelt som ligger 30 kilometer nordvest for Sleipner A-innretningen i Nordsjøen. Feltet ble påvist i 1978. Utbyggingsløsningen er en ny stålplattform og et lagerskip for olje. En oppjekkbar rigg brukes til boring. De opprinnelige utvinnbare reservene utgjør 218 millioner fat o.e.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 029 C. Tillatelsen ble tildelt 17.10.2012 etter fradeling fra utvinningstillatelse 029.

Oljedirektoratets pressemelding.

 

Det viktigste fra de siste dagene

Oil and Gas are Here to Stay

Faroe with technical discovery

Found up to 50MMboe


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments