Cara ble boret på en stratigrafisk felle og fant olje og gass i nedre kritt. Sterke amplituder og god AVO-respons ga i forkant forhåpninger om funn. Linjen er fra CGGs 3D-survey NVG som dekker store deler av den nordlige Nordsjøen. © CGG

Fake news korrigert

Olje- og gassfunnet i en stratigrafisk felle var kanskje ikke størst. Men mange mener at det var det mest spektakulære funnet i fjor.

Vi har hørt lignende historier før. En (angivelig) tørr brønn var nøkkelen til et funn «up-dip».

Brønn 36/7-3 ble boret i 2002 og påviste nedre kritt sandsteiner med gode reservoaregenskaper i en letemodell tilsvarende Agat-funnet lengre nord. Brønnen ble klassifisert som tørr, men operatøren for lisens 636 re-analyserte brønnresultatene og konkluderte med at det var en mulig olje/vann-kontakt i den øvre delen av reservoaret.

Basert på et grundig arbeid valgte Engie å bore prospektet Cara med brønn 36/7-4. Brønnen påviste både olje og gass i en stratigrafisk felle, og i store nok mengder til at funnet kan være kommersielt (GEO 07/2016). Vi våger derfor den påstanden at Cara-funnet var fjorårets mest spektakulære. Ikke pga. størrelsen, men pga. historien bak.

Dessverre har vi tidligere presentert «fake news». Det var ikke riktig (geo365.no; «De-risking gone wrong») slik vi skrev at «de-risking-teknologiene antydet at det ikke var hydrokarboner i prospektet».

Snarere tvert imot.

Donald Trump vil ikke like det, men våre anonyme kilder viser til sterke amplituder over prospektet og god AVO-respons.

Engie presenterer det geologiske og geofysiske arbeidet som ble gjort i forkant av boringen på konferansen NCS Exploration den 10.-11. mai.

Programme.

Det viktigste fra de siste dagene

Sjødeponi bedre enn landdeponi

«Helvete er løs»

Hvor er NGU?


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

1 Comment

  1. Hvorfor slå dette opp som “Falsk nyhet”, slik jeg forstår det var det en overdrevet nyhet men ikke falsk!

    Arthur Ellingsen,