Cara ble boret på en stratigrafisk felle og fant olje og gass i nedre kritt. Sterke amplituder og god AVO-respons ga i forkant forhåpninger om funn. Linjen er fra CGGs 3D-survey NVG som dekker store deler av den nordlige Nordsjøen. © CGG

Fake news korrigert

Olje- og gassfunnet i en stratigrafisk felle var kanskje ikke størst. Men mange mener at det var det mest spektakulære funnet i fjor.

Vi har hørt lignende historier før. En (angivelig) tørr brønn var nøkkelen til et funn «up-dip».

Brønn 36/7-3 ble boret i 2002 og påviste nedre kritt sandsteiner med gode reservoaregenskaper i en letemodell tilsvarende Agat-funnet lengre nord. Brønnen ble klassifisert som tørr, men operatøren for lisens 636 re-analyserte brønnresultatene og konkluderte med at det var en mulig olje/vann-kontakt i den øvre delen av reservoaret.

Basert på et grundig arbeid valgte Engie å bore prospektet Cara med brønn 36/7-4. Brønnen påviste både olje og gass i en stratigrafisk felle, og i store nok mengder til at funnet kan være kommersielt (GEO 07/2016). Vi våger derfor den påstanden at Cara-funnet var fjorårets mest spektakulære. Ikke pga. størrelsen, men pga. historien bak.

Dessverre har vi tidligere presentert «fake news». Det var ikke riktig (geo365.no; «De-risking gone wrong») slik vi skrev at «de-risking-teknologiene antydet at det ikke var hydrokarboner i prospektet».

Snarere tvert imot.

Donald Trump vil ikke like det, men våre anonyme kilder viser til sterke amplituder over prospektet og god AVO-respons.

Engie presenterer det geologiske og geofysiske arbeidet som ble gjort i forkant av boringen på konferansen NCS Exploration den 10.-11. mai.

Programme.

Det viktigste fra de siste dagene

PGS to collect plastic

Sjødeponi bedre enn landdeponi

Kan ikke sprenges bort


geo365 Nyhetsbrev1 Comment

  1. Hvorfor slå dette opp som “Falsk nyhet”, slik jeg forstår det var det en overdrevet nyhet men ikke falsk!

    Arthur Ellingsen,