Verdens oljeselskaper finner stadig mindre olje og gass, og i 2017 ble det funnet mindre enn på mer enn 70 år. Det betyr at de globale reservene ikke erstattes gjennom nye funn. Foto: Halfdan Carstens

Finner for lite

På global basis har vi de siste 5 årene sett en sterk nedadgående trend i funnrater. Det kan bety (betydelig) høyere oljepris på sikt.

Oljeselskapene har liten suksess på global basis. I fjor ble det kun funnet 6,7 milliarder fat med olje og gass. (Til sammenligning har Statfjord-feltet produsert 5 milliarder fat o.e.).

2016 framstår derfor som det dårligste leteåret siden 1940-tallet.

I hht. BP Statistical Review of World Energy produserte verden i 2015 ca. 33,5 milliarder fat olje, eller 91,7 millioner fat i snitt per dag, mens gassproduksjonen var 22 milliarder fat o.e., eller ca. 61 millioner fat o.e. per dag. Samlet mengde olje og gass produsert i 2016 utgjorde således 55 milliarder fat o.e.

De globale funnvolumene i fjor var altså betydelig mindre enn det årlige, globale forbruket.

Slår vi sammen de siste 5 årene ble det, ifølge Rystad Energy, bare funnet 78 milliarder fat o.e, og det meste av dette var gass.

Derfor må vi konkludere med at oljeselskapene på langt nær finner nok olje og gass for å erstatte produksjonen. I tillegg er det all grunn til å tro at både olje- og gassproduksjonen vil øke de nærmeste årtiene.

Det lover godt for en høy(ere) oljepris om noen år.

Funnvolumer i milliarder fat de siste fem årene. Grunnlagsdata fra Rystad Energy.

Det viktigste fra de siste dagene

“Sk(r)ivebom fra Carstens”

Bistår i leting etter metaller på dypt vann

Skaper uro rundt Engebø


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments