Forventet funn på Hanssen

Basert på CSEM-data predikerte Jonny Hesthammer i Atlantic Petroleum et lite funn på Hanssen-prospektet i Barenshavet. Det ble innertier.

– Det ble innertier fordi jeg forventet et pent lite tilleggsfunn, men mye mindre enn hovedfunnet, fordi EM anomalien var vesentlig mindre, sier Jonny Hesthammer, adm. dir.  i Atlantic Petroleum og professor ved Universitetet i Bergen.

EM anomalien er ca. en fjerdedel av den som representerer hovedfunnet i lisensen. OD sier at brønnen har funnet 30 millioner fat o.e., mens det opprinnelig Wisting-funnet fant 113 millioner fat o.e. Og da er vi omtrent på en fjerdel.

–  Dette viser jo nokså tydelig at EM-data kan brukes til å si noe om størrelsen på et funn, fremholder Jonny Hesthammer.

Les historien her

Det viktigste fra de siste dagene

PGS to collect plastic

Sjødeponi bedre enn landdeponi

Kan ikke sprenges bort


geo365 Nyhetsbrev0 Comments