Har delt data i 20 år

I år er det 20 år siden Diskos ble opprettet, og har bidratt til å gjøre Norge ledende på tolkning av data.

Oljedirektoratet, i samarbeid med Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum, opprettet for 20 år siden databasen Diskos, som hadde som formål å legge til rette for samarbeid om lagring av geologiske rådata, og fostre konkurranse om tolkningen av dataene.

I dag er så godt som alle oljeselskapene representert på norsk sokkel med, samt flere fra leverandørindustrien.

I følge Maria Juul, underdirektør for data-og dokumentforvaltning i OD, er “Diskos-databasen en sukess  fordi den gir selskapene og myndighetene svært god tilgang til kvalitetssikrede data fra norsk sokkel. Dette er også et konkurransefortrinn i det internasjonale markedet”.

Les hele saken på OD sine nettsider.

 

Det viktigste fra de siste dagene

Rystende og undergravende

The winner is: Cara

Verdalsraset


geo365 Nyhetsbrev

1 Comment