Resultatene fra årets letebrønner er stort sett begredelige, og de samlede volumene fra de funnene som er gjort er små. Derfor håper alle nå på suksess for Korpfjell-prosektet langt nord i Barentshavet.

Korpfjell spuddet

Statoil har startet boringen av årets mest spennende wildcat. I beste fall kan det bli funnet flere milliarder fat olje.

Den 9. august spuddet Statoil 7435/12-1 Korpfjell-prospektet på Haapetdomen i Barentshavet.

Hoveprospektet er jura sandsteiner som bare ligger ca. 300 meter under havbunnen, men brønnen skal bores 200 meter inn i Kobbeformasjonen av trias alder.

Korpjell har et enormt volumpotensial, og i beste fall snakker vi om opp mot ti milliarder fat utvinnbarr olje (“Forventer milliarder av fat“). Lundin, en av partnerne i lisens 859, har uttrykt at prospektet har et “multi billion barrel potential” med en lukning som har et areal som er 4-5 ganger større enn Johan Sverdrup.

De-risking med geofysiske verktøy har imidlertid redusert forventningene til brønnen (“Bad news for Korpfjell“).Dette må sees i lys av at EM-teknologien har vist seg svært pålitelig i Barentshavet (“Overbevisende data letter oljeletingen“).

Det er derfor på ingen måte gitt at det blir gjort et funn. Svaret kan vi få ganske raskt. Det bør ikke ta mer enn 2-3 uker å b ore ned til 1100 meter. Men hvis brønnen skal produksjonstestes, kan det ta lenger tid før vi får vite resultatet.

I løpet av et par-tre uker kan vi vite resultatet av boringen på Korpfjell.

Tror på funn: Hele 90 prosent av de som har gjettet på utfallet av Korpfjell-brønnen tror på funn. Men “the geoscience community” er mer i tvil om funnet er kommersielt. Den deler seg på midten i dette spørsmålet. Flertallet tror på både olje og gass.

Det viktigste fra de siste dagene

Rystende og undergravende

Verdalsraset

The winner is: Cara


geo365 Nyhetsbrev

2 Comments