Ønsker sterkere fokus på rekruttering

Olje- og energiminister Terje Søviknes vil unngå at unge som velger utdanning i dag skremmes bort fra «Norges viktigste næring».

– Næringen har framtiden foran seg og kommer til å være Norges viktigste næring i mange år framover, sa olje- og energiminister Terje Søviknes under dialogmøter med petroleumsnæringen i Bergen og på Sotra tirsdag.

Ifølge Søviknes har sentrale myndigheter den siste tiden i litt for sterk grad fokusert på omstilling, noe som har satt næringens viktighet med hensyn på fremtidig inntekter, sysselsetting og verdiskapning i skyggen.

Olje- og energiministeren fryktet dette kan ha en negativ effekt på tilgangen på kompetanse i fremtiden.

– Vi trenger sterkere fokus på rekruttering, og må for all del unngå at de unge som i dag velger utdanning skremmes bort fra petroleumsnæringen, slo Terje Søviknes fast.

Les mer på HOG Energi

Det viktigste fra de siste dagene

CCS skal redde verden

Vurderer strategien på sokkelen

Rekordmange tildelinger


geo365 Nyhetsbrev

1 Comment