Shell boret tørt

Shell fant som forventet sandsteiner av nedre jura alder, men prospektet Tyttebær tett opp til Knarr-feltet var tørt.

Prospektet Tyttebær liggerom lag 10 kilometer sørvest for Knarr-feltet som Shell opererer i nordlig del av Nordsjøen .

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter.

Brønn 34/5-2 S påtraff om lag 85 meter tykke bergarter av Cookformasjonen hvorav 50 meter i sandstein med hovedsaklig dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Knarr ligger 50 kilometer nordøst for Snorre. Knarr ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbunnsrammer med seks brønner for produksjon og injeksjon. Knarr-feltet består av to segmenter: Knarr Vest og Knarr Sentral med en havbunnsramme hver. Produksjonen startet i 2015. Knarr produserer olje fra undre jura sandstein i Cookformasjonen. Reservoaret ligger på 3.800 meters dyp.  De opprinnelig utvinnbare reservene er om lag 94 fat olje o.e, der det aller meste er olje.

Det viktigste fra de siste dagene

Sjødeponi bedre enn landdeponi

«Helvete er løs»

Hvor er NGU?


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments