Boreriggen Transocean Spitsbergen. Foto: Kenneth Engelsvold

Spår leteboom i 2018

Rystad spår leteboom med opptil 51 brønner i 2018.

– Vi ser en leteboom på norsk sokkel i 2018 med potensielt 51 nye letebrønner i 2018, sa Jarand Rystad under strategikonferansen i Stavanger i forrige uke.

Selskapets analyser viser en kraftig økning i leteaktiviteten i 2018 sammenlignet med forrige år.

Bakgrunnen for analysen er at Rystad mener de ser en endring i arbeidsmønsteret i oljeselskapene hvor de går fra å kjøpe prospekter til å lete.

Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet sier til Aftenbladet at:

– Vi ser at det har kommet flere brønner enn det som var beregnet ved utgangen av 2017 og vet at det er en mulig oppside. Vi regner ut i fra informasjonen som er samlet inn fra oljeselskapene, og da får vi opp mot 40 letebrønner.

Les hele saken på aftenbladet.no

Det viktigste fra de siste dagene

Sjødeponi bedre enn landdeponi

«Helvete er løs»

Hvor er NGU?


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments