Oljefeltet Skogul ligger mellom de nedstengte gassfeltene Frigg og Heimdal.

Suksess med nærfeltleting

Med et reservegrunnlag på knapt ti millioner fat blir feltet Skogul i Nordsjøen et av de minste på norsk sokkel .

Aker BP leverte inn Plan for Utbygging og Drift (PUD) i forrige uke.

Skogul skal utvikles med en togrens-brønn som skal bores fra en havbunnsramme tilknyttet installasjonene på Vilje-feltet sørøst for det nedstengte Frigg-feltet.

Skogul ble funnet i 2010 med brønn 25/1-11. Det blepåvist en ni meter oljekolonne i sandsteiner tilhørende Friggformasjonen (tidlig eocen alder) med god reservoarkvalitet.

Avgrensningsbrønn 25/1-11 A ble boret mot toppen av strukturen. Brønnen avgrenset oljefunnet, og påtraff en elleve meter hydrokarbonkolonne, med ti meter oljekolonne og en meter gasskolonne i tilsvarende reservoarsandsteiner som i undersøkelsesbrønnen. Dette gir en total oljekolonne på 19 meter.

Størrelsen på funnet ble for sju år siden anslått til mellom seks og tolv millioner fat utvinnbar olje. Aker BP anslår i dag reservene til 9,4 milloner fat olje.

Det viktigste fra de siste dagene

Oil and Gas are Here to Stay

Faroe with technical discovery

Found up to 50MMboe


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments