Three new positions

Lundin Norway are looking for Senior petroleum engineers, senior geologist/geophysicist and petroleum engineers.

Senior petroleumsingeniør

Senior geolog/geofysiker

Petroleumsingeniør

Det viktigste fra de siste dagene

PGS to collect plastic

Sjødeponi bedre enn landdeponi

Kan ikke sprenges bort


geo365 Nyhetsbrev0 Comments