Three new positions

Lundin Norway are looking for Senior petroleum engineers, senior geologist/geophysicist and petroleum engineers.

Senior petroleumsingeniør

Senior geolog/geofysiker

Petroleumsingeniør

Det viktigste fra de siste dagene

“Jeg kommer til å lenke meg”

Mindre forskning – Mer kartlegging

Frykter kraftig jordskjelv


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments