Three new positions

Lundin Norway are looking for Senior petroleum engineers, senior geologist/geophysicist and petroleum engineers.

Senior petroleumsingeniør

Senior geolog/geofysiker

Petroleumsingeniør

Det viktigste fra de siste dagene

Equinor holder tett

Lovende funn i paleocene sandsteiner

GEOKALENDER 2014


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments