Illustrasjon: AkerBP

Traff 13,5 meter olje

Aker BP fant olje i avgrensningsbrønnen ved funnet Frigg-GammaDelta i Nordsjøen. Det gjenstår å se om dette får betydning for ressursanslaget.

Aker BP har avgrenset olje- og gassfunnet Frigg-GammaDelta med brønnen 25/2-19 S og traff på en 13,5 meter tykk oljekolonne i sandstein med god reservoarkvalitet. Det pågår analyser for å bekrefte ressursanslaget.

Før brønnen ble boret var operatørens ressursanslag på om lag 10 millioner Sm3 utvinnbar olje og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen ble boret sentralt i Nordsjøen ca. 12 kilometer nordøst for Frøy-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Olje og gass ble funnet i Gamma-strukturen i reservoarbergarter av eocen alder (Friggformasjonen) i 1986, og i 2009 ble olje påvist i Delta-strukturen.

Hensikten med brønnen var å avgrense oljefunnet i Delta-strukturen mot nord og å undersøke mobiliteten til oljen i Friggformasjonen.

Utvinningstillatelse 442 er tildelt Aker BP (90,26 prosent) og LOTOS (9,74 prosent).

Pressemelding

Det viktigste fra de siste dagene

Jakten på gass (og olje?)

Overbevist om flere funn

The m(b)illion dollar question


geo365 Nyhetsbrev

1 Comment