Konsesjonssøknad til Kongen

Konsesjonssøknad til Kongen

Olje og gass for 188 mrd.

Olje og gass for 188 mrd.