Nidarosdomen i Trondheim vitner om bergverksdrift gjennom århundrer, lenge før det var snakk om å bruke metaller og mineraler for Det grønne skiftet. Foto: Halfdan Carstens

Frykter mangel på mineraler

Fornybar energi krever metaller og mineraler som langt fra er fornybare. Men har vi nok av dem til å elektrifisere verden i et tempo som FN ønsker?

All fornybar teknologi som skal bidra til å redusere CO2-utslippene gjør bruk av ikke-fornybare ressurser.

Det ble nylig illustrert i et brev til IPCC, der en rekke ledende britiske forskere ved Natural History Museum i London påpeker behovet for å kutte CO2-utslipp, men også at innføring av fornybar teknologi har enorme implikasjoner for utnyttelsen av våre naturlige ressurser, ikke bare for å produsere grønn teknologi, som elektriske biler, men også for å lade de helt nødvendige batteriene, skriver Halfdan Carstens og Jonny Hesthammer i et innlegg i dagens (16.10.19) DN (“God grunn til å frykte metall- og mineralmangel til elektrifiseringen“).

Høstmøter

Onsdag 16.10 starter Norsk Bergindustris Høstmøte i Trondheim (“Smart drift gir økt lønnsomhet“). Og neste uke har Norsk Bergforening sitt Høstmøte (“To er ett for mye“).

 

 

Det viktigste fra de siste dagene

En gigantisk mineralforekomst

Vil stikke kjepper i hjulene

Fant 50 milliarder fat


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments