NGU på stedet hvil

Direktoratet for mineralforvaltning får økte midler i årets statsbudsjett. En kraftig infrastruktursatsing øker behovet for byggeråstoff framover.

Direktoratet for mineralforvaltning får ca. 5 millioner i økte inntekter i 2018. Køen av søknader om driftskonsesjoner er svært lang, og flere ressurser vil kunne bidra til å redusere den.

– Nærings- og fiskeridepartementet understreker at dette bør være en hjelp til å avvikle køen av konsesjonssøknader, noe vi i Norsk Bergindustri er enige i, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.

Infrastruktursatsing

Regjeringen legger opp til en kraftig vekst i utgiftene til samferdselsprosjekter. Det krever økt tilgang til byggeråstoffer som pukk og grus i framtiden.

– På vegne av Norsk Bergindustris byggeråstoffmedlemmer er vi naturligvis fornøyd med at det bygges mye ny vei og jernbane i Norge. Vi håper dette fører til økt bevissthet rundt tilgang på byggeråstoffer ute i kommunene, sier Elisabeth Gammelsæter.

Håper på fortsatt satsing

Norsk Bergindustri håper mineralsatsingen Solberg-regjeringen etablerte i 2013 blir videreført av den nye regjeringen.

-Vi er naturligvis spente på hvilke partier som utgjør den nye regjeringen, men det viktigste er at mineralsatsingen fortsetter. Det vil bidra til langsiktige, miljøvennlige. private industriarbeidsplasser i hele landet, sier Elisabeth Gammelsæter.

Det viktigste fra de siste dagene

Fant ny mineralforekomst

Arven forvaltes på Løkken

Varsler kartleggingstokt i nord


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments