Koralltre fra Malangstrauet. Illustrasjon: MAREANO

Nødvendig med kartlegging

Regjeringen har vist handlekraft.

Olje- og energidepartementet (OED) overtok fra 1. april forvaltningsansvaret for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen (geo365.no 03.04.17; «Får mineralansvar»).

Dermed ikke sagt at utforskningen av dyphavet er nært forestående.

Så langt er det bare ett kommersielt norsk selskap som satser på mineralutvinning i dyphavet. Nordic Mining, gjennom sitt datterselskap Nordic Ocean Resources, har lenge vist interesse for disse ressursene. Selskapet har sågar søkt om undersøkelsesrettigheter innenfor norsk territorium.

– Vi synes det er svært positivt at regjeringen nå har plassert ansvaret hos OED, sier adm. dir. Ivar S. Fossum i Nordic Mining.

– Vi har hatt god dialog med Nærings- og fiskeridepartementet, men dette er et signal om at regjeringen vil at det skal skje noe på dette feltet, legger han til.

Men å plassere ansvar er bare første skritt. For å få oversikt over ressursene er det nødvendig med detaljert kartlegging, og for å utvinne eventuelle forekomster trengs utvikling av ny teknologi. Så langt er det kun Oljedirektoratet, Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen og Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU som har engasjert seg – i det som vi så langt vel kun må kalle forskning. Det er en fortsatt en stund frem til vi kan kalle det disse to institusjonene driver med for ressurskartlegging.

– Nasjonen må finne ut av hva vi har av mulige, betydelige mineralressurser, mener Fossum, og han har derfor sørget for at Nordic Ocean Resources er deltaker i forskningsprosjektet MarMine som ledes av NTNU.

Fossum begrunner dette med at Nordic Mining har en utforskningsstrategi som går på å kartlegge forekomsten av mulige mineralforekomster. Nordic Mining har også løpende diskusjoner med mulige samarbeidspartnere. Men så langt er selskapet altså det eneste norske som har fattet interesse for mineraler i dyphavet.

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

Tar tak i klimadebatten

Grå – men langt fra kjedelig


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments