Reisen til subduksjonssonen

Reisen til subduksjonssonen

Formet av vann og is

Formet av vann og is