Godkjenner prøveproduksjon

Godkjenner prøveproduksjon

Høy funnrate, men små volumer

Høy funnrate, men små volumer