Veslemannen ligger i bratt terreng med løse blokker. Lite arbeid er utført direkte i felt av hensyn til personsikkerhet. Befaring fra andre steder i terrenget er utført, men er krevende på grunn av skjermet plassering av området. Helikopter har vært benyttet til observasjon og fotografering, og data i form av kart, digitale høydemodeller og bilder har blitt brukt for å få kunnskap om området, skriver NVE.no.

Hever til rødt – igjen

På bakgrunn av økende bevegelser, varmegrader og regn utover kvelden og natten varsler NVE rødt farenivå for Veslemannen

Farenivået for Veslemannen ble satt opp til oransje kl. 14:30 i dag etter at det ble varmere i fjellet og det startet å regne. I løpet av sen ettermiddag og kveld har bevegelsene økt. Det er varslet varmegrader og betydelige nedbørsmengder frem til i morgen formiddag.

– Døgnhastigheten er nå oppe i 12 cm i øvre del og 1-1,5 cm i nedre del. Det forventes en økning i bevegelse på grunn av regn og smelting av snø, sier seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra.

På bakgrunn av dette varsler NVE rødt farenivå for Veslemannen.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,4 m den siste måneden og nedre delen 16 cm. Veslemannen har et volum på 120 000 – 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

 

 

Det viktigste fra de siste dagene

Olje eller sex?

Det endelige premisset

Problematiserer ny gruvedrift


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments