Opprettholder rødt farenivå

Fortsatt store bevegelser grunnet regnvær og snøsmelting

Farenivået ble hevet til rødt i går kveld kl. 21:45, og bevegelsene har vært forholdsvis store gjennom natten og dagen i dag.

– I øvre område er hastigheten 10-15 cm/d, men i et lokalt område er den tilsvarende 40 cm/d. Det nedre frontpartiet har en hastighet rundt 1,5 cm/d, men også der er det et lokalt parti med høyere hastighet, sier geolog i NVE, Einar Anda.

De økte bevegelsene er forårsaket av regnvær og snøsmelting. Det har gått flere mindre skred i løpet av dagen, og ett noe større rundt kl. 12:30.

– Nå har temperaturen falt under null grader, men så langt har ikke dette ført til reduksjon i bevegelsene, sier Anda.

Det er meldt minusgrader de kommende dagene. NVE opprettholder rødt farenivå

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige

bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,4 m den siste måneden og nedre delen 16 cm. Veslemannen har et volum på 120 000 – 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Pressemelding

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

Kvikkleire på Sunnmøre

DEA får bore Toutatis


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments