Anne Lycke er adm. firektør i NORSAR. Hun framhever at det er NORSARs samfunnsoppgave å sikre et best mulig grunnlag for å vurdere riskiko og tiltak. Foto: Halfdan Carstens

Vil ikke skape frykt

NORSAR presiserer at det hvert år forekommer jordskjelv i Oslo-området, men at det er umulig å forutsi slike hendelser.

“I fredagens utgave av Aftenposten skriver Reidar Müller om utfordringene ved å formidle jordskjelvrisiko i mediene. Det er et viktig tema. Dessuten er det flott at han anerkjenner at det kan være behov for et senter som samler all jordskjelvkompetanse i Norge, slik vi har foreslått,” skriver Anne Strømmen Lycke i et tilsvar til kronikken fra Müller.

Mûller hevder at “forskere og institusjoner forsøker å sko seg på Skjelvet“.

“Det er betenkelig at seriøse forskere ved NORSAR bruker filmen Skjelvet i markedsføringen av sin egen virksomhet,” skriver geologen.

“Den unyanserte fremstillingen av risikoen for et fremtidig jordskjelv, skapt irritasjon og oppgitthet,” heter det i kronikken.

“Som forskningsinstitutt er vi selvfølgelig opptatt av å dele kunnskapen vår med så mange som mulig. Det er dessverre ikke så mange som vet at det flere steder i Norge forekommer årlige jordskjelv. Spillefilmen Skjelvet har som Müller påpeker, gitt oss en flott mulighet til å dele vår kunnskap. Det er vi glad for,” parerer Lycke.

Hun presiserer samtidig at Oslo er et område der det årlige forekommer jordskjelv.

“Vi har vært opptatt av å si det som det er, ikke for å skremme folk, men for at beslutningstagere skal ha et best mulig grunnlag for å vurdere risiko og tiltak. Det er en del av vår samfunnsoppgave,” påpeker Anne Lycke.

 

Det viktigste fra de siste dagene

St. Olavs Orden til Rønnevik

Skammer seg ikke

Vil stikke kjepper i hjulene


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments