Geofunn: Jutulhogget, Rondane

by Halfdan Carstens

Geologisk forklaring av lokaliteten

Jutulhogget er et 100 meter langt juv som skjærer seg flere titalls meter ned i fjellet. Juvet ble gravd ut av store vannmasser mot slutten av siste istid. Gjennom kløften renner i dag Kaldbekken.

Berggrunnen består av prekambriske oppsprukne sandsteiner (Hedmarksgruppen) som lett forvitrer. Her ligger årsaken til at juvet har blitt gravd ut.

Turbeskrivelse

Det “lille Jutulhogget” ligger ca. 500 m sørvest for Rondvassbu i Rondane. Det er gangsti fra hytta til elven Store Ula, Rondvatnets utløp, og det er enkelt å krysse denne med liten vannføring. Hogget ligger bare noen få spaserskritt inn bekkedalen videre mot vest.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen

Stikkord

Juv, forvitring

Lenker

Geoportalen

Stikkord

Juv, forvitring