Geofunn: Karlebotn

by Jenny Torsæter

Geologisk forklaring av lokaliteten

Sør for Karlebotn er det breelvterrasser. Løsmassene i terrassen kan sees i et grustak nær veikrysset mellom bygdeveien fra Karlebotn og E6. Terrasser er dannet i ulike nivåer ettersom havet sank etter istiden. I grustaket kan du se en oppbygning med strukturer som viser grus og sand avsatt i skrålag, med flattliggende lag på toppen. Dette er typisk for deltaer som en finner de fleste steder ved dagens elvemunninger i havet eller i innsjøer.

Karlebotn har også en fredet forekomst av forsteinet morene og sandstein med skuringsstriper fra eokambrisk tid.

Turbeskrivelse

Breelvterrassene kan sees i et grustak nær veikrysset mellom bygdeveien fra Karlebotn og E6.

Kartlenke

Stikkord

Breelvterrasser