Geofunn: Otta nasjonalparksenter

by Halfdan Carstens

Geologisk forklaring av lokaliteten

I nasjonalparksenteret tar du et historisk tilbakeblikk fra isen trakk seg tilbake, og menneskene fulgte villreinen og annet dyreliv innover det nye landet. I senteret kan du se ulike måter å fangste på, alt fra fellefangst av små rovdyr som røyskatt og fjellrev, til snarefangst av rype. Sæterlivet med budeia, ?måsåtaking? og de underjordiske blir beskrevet med mange gamle bilder. Temaene presenteres med modeller, fangstutstyr, redskaper og plansjer.

Turbeskrivelse

Nasjonalparksenteret på Otta ligger midt i Otta sentrum, og er samlokalisert Informasjonssenter for bergverk- og steinindustri og Biblioteket.

Kartlenke

Lenker

Otta nasjonalparksenter

Lenker

Otta nasjonalparksenter