Geofunn: Smaragdgruvene Eidsvoll

by Halfdan Carstens

Geologisk forklaring av lokaliteten

Smaragd er en av de fire mest verdifulle edelstenene av mineralet beryll. Det er verdens mest sjeldne edelstein og finnes kun ved noen få lokaliteter i verden.

Smaragdfunnene i gruvene på Eidsvoll er gjort i en inntrengningsmasse av mænaitt, dannet i perm for ca. 270 mill. år siden, i kambrisk alunskifer. Mænaitt er en lysegrå, sur gangbergart, hvis innhold vesentlig består av feltspat.

Engelskmannen Edvard Y Aston var geolog og gjorde funn i Eidsvoll i begynnelsen av 1900-tallet. Det satte igang smaragdgruveproduksjon fra gården Byrud. Gruvedriften ble startet i 1899, men nedlagt i 1909.

Den totale utstrekningen av gruvefeltet er ca. 300 m. Det ligger tipper fra gruvene og ut i vannet. Det finnes 12 gruveganger i alt og den lengste strekker seg 80 m inn i fjellet. Det ble brukt dynamitt og krutt for å få ut smaragdene.

Turbeskrivelse

Følg E6 til Minnesund, ta av RV 33 mot Feiring og Gjøvik. Etter 2 km står det skilt på høyre hånd, Smaragdgruvene.

Kartlenke

Lenker

Smaragdgruvene Eidsvoll

Stikkord

smaragd, gruve

Lenker

Smaragdgruvene Eidsvoll

Stikkord

smaragd, gruve