Vøyenfossen

by Øyvind Hammer

I Vøyenfossen er de ordoviciske lagene godt synlige – leirskifer/slamstein og knollekalker. Lagene ligger horisontalt nederst i fossen, men er bikket opp på høykant lengre opp. En magmatisk intrusjon (diabasgang) fra karbon-perm er synlig i nedre del.

Geologisk forklaring av lokaliteten

I Vøyenfossen er de ordoviciske lagene godt synlige – leirskifer/slamstein og knollekalker. Lagene ligger horisontalt nederst i fossen, men er bikket opp på høykant lengre opp. En magmatisk intrusjon (diabasgang) fra karbon-perm er synlig i nedre del.

Turbeskrivelse

Kartlenke