GRUVEINGENIØR

Omya Hustadmarmor AS, avdeling Hammerfall ligger i Sørfold kommune 2 mil fra Fauske (8 mil nordøst for Bodø). Bedriften utvinner dolomitt i en underjordsgruve for kunder i Nord-Europa og har 41 ansatte.

Omya Hustadmarmor AS, avdeling Hammerfall er eid av Omya. Omya er et privateid internasjonalt selskap med hovedkontor i Sveits. Omya har mer enn 8000 ansatte fordelt på mer enn 180 fabrikker i over 50 land.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Daglig drift og løpende gruveplanlegging
  • Bidra med gruveteknisk kompetanse
  • Personalansvar for gruveformenn
  • Du vil arbeide i et internasjonalt team sammen med konsernets gruveeksperter.

Søkeren bør ha:

  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
  • Bergingeniørutdannelse med 2-5 års praksis, eller annen tilsvarende/relevant utdanning. Også nyutdannete oppfordres til å søke.
  • Erfaring fra underjordsdrift og bruk av digitale 3D-verktøy for gruvedrift

Stillingen rapporterer til Plant Manager.

Ønsker du en spennende, variert og utfordrende jobb i et ekspansivt konsern, send søknad med CV og kopi av vitnemål og attester til oc.stubberud@garuda.no, innen 18. mars 2019.

For nærmere opplysninger kontakt vår rådgiver i Garuda, Ole Christian Stubberud, 425 69 331.

Contact

OMYA Hustadmarmor
Ole Christian Stubberud
oc.stubberud@garuda.no
+47 425 69 331
https://www.omya.com