PLANT MANAGER

Omya Hustadmarmor AS, avdeling Hammerfall ligger i Sørfold kommune 2 mil fra Fauske (8 mil nordøst for Bodø). Bedriften utvinner dolomitt i en underjordsgruve for kunder i Nord-Europa og har 41 ansatte.

Omya Hustadmarmor AS, avdeling Hammerfall er eid av Omya. Omya er et privateid internasjonalt selskap med hovedkontor i Sveits. Omya har mer enn 8000 ansatte fordelt på mer enn 180 fabrikker i over 50 land.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Ivareta sikkerheten på anlegget
  • Kundelevaranser, herunder kvantitet og kvalitet
  • Kostnader, herunder budsjettering og kontinuerlig forbedring
  • Utvikling av anlegget, herunder investeringsplanlegging og oppfølging
  • Utvikle organisasjonen og lede lokalt leaderteam
  • Samhandling med konsernets støttefunksjoner

Søkeren bør ha:

  • Bergingeniørutdannelseeller annen tilsvarende/relevant utdanningmed erfaring fra ledende stillinger.
  • Geologisk og bergteknisk forståelse
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
  • Være en god motivator og ha stor arbeidskapasitet

Stillingen rapporterer til Head of Operations Norway, Trond Gunnar Moe Sollund

Ønsker du en spennende, variert og utfordrende jobb i et ekspansivt konsern, send søknad med CV og kopi av vitnemål og attester til oc.stubberud@garuda.no, innen 18. mars 2019.

For nærmere opplysninger kontakt vår rådgiver i Garuda, Ole Christian Stubberud, 425 69 331.

Contact

OMYA Hustadmarmor
Ole Christian Stubberud
oc.stubberud@garuda.no
+47 425 69 331
https://www.omya.com