Utviklingsingeniør

Titania AS, Hauge i Dalane i Rogaland, bryter årlig om lag ti mill. tonn malm og sidebergarter. Av dette produseres titanråstoffer til den europeiske pigmentindustrien. Titania AS er en av landets største gruveoperasjoner og blant verdens største titangruver. Malmforekomsten har tilstrekkelige ressurser for flere generasjoners drift. Bedriften har ca. 220 ansatte og er eid av Kronos Worldwide, som er en ledende produsent av titandioksid med produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Belgia, USA og Canada.

Titania AS søker ingeniør til utviklingsavdelingen på Titania med tiltredelse snarest mulig.

Utviklingsavdelingens arbeid er særlig rettet inn mot forbedringer av eksisterende verdiskapningskjede fra malm, gjennom oppredningsprosessen og fram til ferdig salgsprodukt. Dette gir bred forståelse av hele produksjonsprosessen og muligheter til å jobbe med varierte og spennende oppgaver. Utviklingsavdelingen har i dag tre ansatte.

I anlegget produseres ilmenittkonsentrat med magnetitt- og kiskonsentrat som biprodukter. Etter tre knusertrinn foretas maling og separering i våt prosess. Separasjonsanlegget består av svak- og sterkfelt magnetseparatorer, flotasjon og tyngdekraftanlegg med spiraler. Produksjonsanleggene er automatiserte og styres fra sentrale kontrollrom med moderne datasystem. Det foregår kontinuerlig prosessutvikling og optimalisering i anleggene. Produksjonsprosessen ved Titania AS er kompleks og utfordrende. De nærmeste årene vil det være en prioritert oppgave å finne løsninger for prosessmessige utfordringer i forbindelse med variasjoner i forekomsten.

Vi søker etter en kandidat med relevant teknisk bakgrunn og erfaring fra prosessmineralogisk/teknologisk utviklingsarbeid. Det er ønskelig med mastergrad innen prosessteknologi eller mineralproduksjon. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk forventes.

Utviklingsingeniøren rapporterer til utviklingssjef.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utviklingssjef Marte Kristine Tøgersen, tlf. 414 41 473, eller personalsjef Finn Nesvold, tlf 481 25 075.

Søknad med CV sendes i e-post til titania@kronosww.com innen 01.11.2019.

Contact

Titania AS
Marte Kristine Tøgersen
titania@kronosww.com
+47 414 41 473
http://