Veiledere med bergfaglig kompetanse

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) utøver et viktig samfunnsansvar, og søker to veiledere med bergfaglig utdanning og erfaring fra bransjen. Stillingene innebærer i første omgang en veilederrolle for å bistå tiltakshavere både med å innrette sine prosjekter på en bergfaglig forsvarlig måte og med å sette opp driftsplaner og konsesjonssøknader i samsvar med DMFs krav. På sikt, når dette behovet er mindre, vil stillingene også kunne omfatte øvrige oppgaver underlagt DMFs ansvarsområde etter behov.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingene kan du få ved henvendelse til Fremo v/Kjell-Inge Fremo på tlf. 900 22 300. Henvendelser blir behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

Les mer om stillingene på www.fremobemanning.no eller www.dirmin.no

Søknadsfrist: 13. mars 2019.

Contact

Direktoratet for Mineralforvaltning
Kjell-Inge Fremo, Fremo Bemanning

+47 900 22 300
https://dirmin.no
http://fremobemanning.no/ledige-stillinger/?stilling=4031124652