Bør kjenne sin besøkelsestid

Norge har tjent store penger på utvinne olje og gass. Nå bør Norge ta seg råd til å bruke mye penger på forskning og utvikling for å fange CO2.

Denne uken ble det kjent at regjeringen velger å utsette viktige beslutninger omkring karbonfangst og lagring.

Johan Hustad er direktør ved NTNU Energi. Han er skuffet over beslutningen.

– Nå må Stortinget kjenne sin besøkelsestid, sier Johan Hustad til enerWE.

Han får støtte av Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM.

– Dette er ikke bra, sier Ståle Kyllingstad til enerWE. Norge har tjent enormt store penger på utvinne olje og gass. Av alle land bør Norge ta seg råd til å bruke mye penger på forskning og utvikling for å fange CO2.

NHO, LO, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi mener Norge må satse på CO2-håndtering og gjennomføre fullskala-prosjektet.

Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70.000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra SINTEF.

– Jeg begriper ikke dette, sier Ståle Kyllingstad til enerWE. For meg fremstår karbonfangst og lagring som den viktigste industrielle satsningen de nærmeste årene, slik at det å bruke olje- gass og kull ikke lenger blir en fare for miljøet. 

Regjeringen vil bruke 280 millioner kroner på CO2-fangstprosjektet og går videre med minst ett anlegg. Ståle Kyllingstad mener dette er alt for lite.

– Vi burde bruke minimum 10 milliarder de neste fire årene, hvert år!

Saken er hentet fra enerWe.no

Det viktigste fra de siste dagene

Resultatene må ut

Slipper ut lokale mineraler

Frigir lagringsdata


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments