Brevik konsekvensutredes

Klima- og miljødepartementet fastsatte planprogram for konsekvensutredning av et mulig deponi for farlig avfall i Brevik.

Planprogrammet som er utarbeidet av NOAH, var på høring i vinter. NOAH gis nå mulighet til å utarbeide en konsekvensutredning av prosjektet.

Sentralt i arbeidet med konsekvensutredningen vil være å utrede om Dalen gruve er egnet til deponi for behandlet uorganisk farlig avfall. Utredningen skal avklare hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn.

Les hele meldingen hos Klima & miljødepartementet.

Det viktigste fra de siste dagene

Begynner i Sweco

Ferdig med Norge

Fant både olje og gass


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments